Menu

Information om anlægsarbejder 2019-2020

NYE BROER PÅ SLUSEHOLMEN

Sidste nyt: Vejen Sluseholmen er åbnet for gennemkørende biltrafik trafik fredag den 17. juli 2020.
Vejbeplantning etableres senere på året, og området udvikles fortsat.
Læs mere om kanalbyen på www.sluseholmen.dk

Henvendelser angående drift af vejen Sluseholmen rettes til vejlaugets administrator Lone Overgaard på lov@deas.dk

"BROER"1919